Höversby

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00073

Beskrivning

Vy över järnvägen i Höversby. Till höger ses spåret till sågverket.