Fordonet är skrotat

Gamleby

Gamleby har varit en betydande ort för järnvägen med mycket passagerare och gods. Under årens lopp har Gamleby haft flera stationshus – men numera finns inga byggnader kvar som påminner om järnvägens betydelse.

Det nuvarande Gamleby är platsen för det ursprungliga Västervik, som funnits sedan urminnes tider och benämnt i skrift 1275. År 1433 beslutades att stadsborgarrättigheterna skulle flyttas till en plats i anslutning till Stegeborg, som då blev det nya Västervik. Gamla Västervik fick därmed benämningen den gamla byn, som så småningom fick det officiella namnet Gamleby.

Gamleby blev en köping under Västerviks stad, men frigjordes successivt från staden och fick sin egen administration och kommunalstyrelse i slutet av 1800-talet. Gamleby var platsen för både norra och södra Tjust häradsting ända fram till 1960.

Ånglok WÅB lok 2 ”Westervik” med persontåg i Gamleby år 1880.

Omgivningarna runt Gamleby är gammal kulturbygd, vilket ansamlingen av fornlämningar vittnar om. Orten är även centrum för den omgivande jordbruksbygden, med betydande lantegendomar. 1898 förlades norra Kalmar läns folkhögskola och lantmannaskola till Gamleby.

Järnvägspersonal med familjer vid stationshuset i Gamleby år 1893.

Vid torget i Gamleby möts vägarna från Söderköping, Kalmar och Linköping, som tillsammans med hamnen gjorde orten till en naturlig plats för handel. Med järnvägens utbyggnad förbättrade kommunikationerna och näringslivet utvecklades. Redan i mitten av 1800-talet hade Henrik Cornelius etablerat exportfirma med handel av spannmål och virke. Sågverk med en omfattande brädgård utvecklades mellan hamnen och järnvägsstationen. 1920 drabbades anläggningen av en förödande brand, som kunde ha ödelagt hela samhället. Anläggningen återuppbyggdes och fanns kvar in på 1960-talet.

Vy över hamnen, brädgården och järnvägsstationen i Gamleby år 1927.

Verkstäder och industrier etablerades allt eftersom. I mitten av 1950-talet etablerade ASEA apparattillverkning, 1957 startade Barracuda tillverkning av kamouflagesystem till försvaret och 1963 flyttade Svenska Färgfabriken sin tillverkning från Stockholm till Gamleby. Färgfabriken övertogs av Akzo Nobel, som utökade verksamheten till ortens största industri under början av 2000-talet. Tyvärr flyttades tillverkningen från Gamleby 2016, vilket medförde ett bakslag även för andra näringar.

Ett nytt köpcentrum invigdes 1972 som tog över en del av affärsrörelserna från det gamla torget. I mitten av 1970-talet var befolkningsutvecklingen på sin topp och har därefter minskat.

Ritning till stationshuset i Gamleby. Signerad Gunnar Danielsson.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1878–1879. Byggnaden var den största storleken av stationshusen utmed järnvägen mellan Västervik och Norsholm och av samma typ som i Åtvidaberg.

Stationshuset byggdes i timmer och fick senare panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes lokstall, godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde och en lastkaj.

Flygbild över stationen i Gamleby under 1950-talet. Notera pressbyråkiosken. Foto: Arkiv Digital

Vid den stora brädgårdsbranden den 18 juni 1920 skadades stationshuset svårt. Vid återuppbyggnaden utökades byggnaden med ny utformning av övervåning och tak samt reveterad fasad.

1964 byggdes bangården om från smalspår till normalspår. Samling: Järnvägsmuseet

En ny stationsbyggnad uppfördes 1967 som omfattade expeditionslokal, väntsal och godsmagasin. Det gamla stationshuset revs under våren 1968.

Även den senare stationsbyggnaden är riven, vilket utfördes 2007.

1967 uppfördes ett nytt stationshus i Gamleby. Foto den 8 juli 1975. Fotograf: Sven Zejlon

Gamleby station

Avstånd: 94,4 km från Norsholm.

Signatur: Gy (NVHJ) / Gal (SJ)

Öppningsdatum: 9 augusti 1879.

Nedläggning av godstrafiken: 1 januari 1992.

V klass. Frilastspår för 20 vagnar och lastkaj för 9 vagnar. Sidospår till hamnen. Hamnens djup 6 m och 200 m kaj. Hamnspår för lastning och lossning av 30 vagnar och hamnkran med 2 tons lyftkraft. Vagnvåg med 20 tons bärighet. Lokstall och vattenkastare för lok. Elektrisk belysning inomhus och på bangården.

Källa: Sveriges järnvägar 1921.

Stationsföreståndare i Gamleby

År Namn Född Från Till
1879–1902 Anders Olsson 1831 WÅB byggnad Pension 1903
1902–1911 Johan Adolf Bergöö 1840 Stf Falerum 1879 Pension 1911
1911–1933 Carl Albin Ström 1872 Gx Västervik 1902
1933–(1940) Eric Carl Emil Clarin 1878 Stf Ringstorp 1909 Stf Spångenäs 1938
1941–1941 Axel Sigfrid Björkman 1882 Stf Verkebäck 1918 Avliden 1941
1942–1945 Olof Rosendahl 1890 Stf Ankarsrum 1939 Avliden 1945
1945–1952 Erik Albert Lindeborg 1894 Stf Överum 1948 Stf Åtvidaberg 1952
1952–1959 Gustaf Leonard Rozander 1895 Stm Runhällen Pension 1959
1959–1968 Gustav Harald Valentin Gustavsson 1904 Stm? Gistad Pension 1969
1968–1978 Tage Sigfrid Dahlstedt 1915 Stm? Linghem Pension 1978
1978–1987 Nils Urban Mårtensson 1924 Fjxp Gamleby Pension 1987

Förkortningar: Fknt=Förste kontorist, Fjxp=Förste järnvägsexpeditör, Gx=Godsexpedition, Knt=Kontorist, Stf=Stationsföreståndare, Stfm=Stationsförman, Stk=Stationskarl, Sts=Stationsskrivare, WÅB=Westervik–Åtvidaberg–Bersbo järnväg.