Fordonet är skrotat

Blägda

Blägda, invid gården med samma namn, var järnvägens minsta järnvägsknut, genom anslutningen till sidobanan till Yxern. Än i dag syns banvallen mot Yxern, där virke lastades om från sjön till järnvägen.

Gården Blägda är belägen i den sydligaste delen av Frödinge socken. I närheten av gården ligger Blägdesjön, där sockengränserna mellan Frödinge, Hjorted och Tuna möts mitt i sjön. Det etablerades ingen omfattande bebyggelse eller industri runt järnvägsstationen i Blägda, utan endast några mindre fastigheter och en lanthandel.

Plan över Blägda station framtagen av Hultsfred–Westerviks Jernväg, den 9 oktober 1878.

Från Blägda station byggdes den drygt två kilometer långa sidobana till Yxern för anslutning till den stora sjön med samma namn. På sjön transporterades bland annat virke som flottats för omlastning till järnvägen. Trafiken till Yxern minskade under 1930-talet och banan lades ner 1940. På 1960-talet togs banvallen i anspråk för en bättre bilväg mellan Blägda och gårdarna vid Kroksfall i närheten av f.d. Yxerns station.

Hugo Hammarskjölds ritning för banvaktarstuga och hållpunkt i Blägda och Totebo.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med byggnader och trädgård anlades i anslutning till järnvägsbygget mellan Västervik och Hultsfred 1877–79. Stationsbyggnaden uppfördes som den minsta storleken av husen utmed järnvägen och av samma typ som i Totebo.

Stationsbyggnaden i Blägda, den 7 maj 1967. Fotograf: Tommy Fogelström

Stationshuset byggdes i timmer med panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde, lastkaj och vattentorn med vattenkastare för ångloken. Stationshuset såldes av SJ 1967 och blev privatbostad. Bangården försågs från början med tre spår och anslutande linje till Yxern.

Blägda station

Öppningsdatum: 16 november 1879.

Stationen nedklassades till håll- och lastplats: under 1920-talet och till hållplats 1954.

Nedläggning av anslutande linje till Yxern: 1 december 1940.

Nedläggning av persontrafik (SJ): 20 augusti 1984.

Järnvägsstationen var förenad med poststation fram till 19XX.

Frilastspår för 11 vagnar och lastkaj för 2 vagnar. Signalanläggningen bestod ursprungligen av semafor.

Stationsföreståndare i Blägda

År Namn Född Från Till
1881 Mårten Hansson 1858 Stf Tuna
1880–1902 Carl Svensson 1837 Pension
1902–1922 Claes Oskar Svensson 1882 Son till Carl Svensson Stf Tuna
1922–1927 Axel Robert Forsberg 1881 Stk 1906 Stf Höversby
1927–1950 Märta Oktavia Melander 1895 Tuna

Förkortningar: Stf=Stationsföreståndare, Stk=Stationskarl