Fordonet är skrotat

Almvik

Orten Almvik hade tidigare både en station och hållplats vid järnvägen. Numera passerar tågen förbi utan att stanna.

Almvik är en gammal lastageplats och hamn vid den inre delen av en vik till Gamlebyviken. Här har funnits tegelbruk sedan 1600-talet, som bland annat tillverkade tegel till Stegeholms slott i Västervik. Tegelbruket var i drift till 1971 och har bevarats som museum.

Vid hamnen inträffade svåra ras 1824 och 1886. Vid det senare raset försvann ett 8 400 kvadratmeter stort område från hamnen ut i viken. Två människor omkom vid raset och stora materiella skador på bryggor magasin samt förlorat tegel, brädstaplar med mera.

Almviks station med rälsbuss SJ Yo1p, den 11 augusti 1950.

I Almvik har även funnits kvarn och såg tillhörigt den närbelägna Blekhems egendom. En snickerifabrik anlades i början av förra seklet och utvecklades med tillverkning av högklassiga inredningar. I närheten av järnvägsstationen fanns lanthandel och telefonstation.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1878–1879. Byggnaden var nummer två i storlek av stationshusen utmed järnvägen och av samma typ som i Överum, Falerum och Forsaström. I arkivet finns en ritning som visar ett förslag på stationshus i trä som liknar Lakvik och Ringstorp vid järnvägen Norsholm–Bersbo. Det förslaget blev dock aldrig utfört.

Ritning över bangården och signalanläggningen i Almvik. 

Stationshuset byggdes i tegel med kalkputsade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde och en lastkaj. På 1940-talet blev stationshuset moderniserat och ombyggt av NVHJ.

Den 31 maj 1964 lades stationen ned och stationshuset revs senare samma år.

Almvik under arbetet med breddningen av järnvägen 1964.

Hållplatsen

Cirka två kilometer söder om järnvägsstationen fanns en hållplats med namnet Almviksby. Hållplatsen lades ned 1964 när järnvägen breddades till normalspår.

Den 9 juni 1992 öppnades en ny hållplats på ungefär samma plats med namnet Almvik. Plattformen finns kvar men sedan den 15 juni 2003 gör tågen inte längre uppehåll här.

Den nya hållplatsen byggs i Almvik i maj 1992. Foto: Tor Wiklund

Almvik station

Avstånd: 102,8 km från Norsholm.

Signatur: Ak (NVHJ), Avk (SJ).

Öppningsdatum: 9 augusti 1879.

Nedläggningsdatum: Stationen nedlades i samband med breddningen av banan till normalspår 31 maj 1964.

Poststation: Järnvägsstationen var förenad med poststation fram till 30 oktober 1964.

Utrustning: Frilastspår för 5 vagnar och lastkaj för 1 vagn. Signalställbock. Fotogenbelysning inomhus, luxbelysning på bangården och gasljus i signalerna.

Källa: Sveriges järnvägar 1921.

Stationsföreståndare i Almvik

År Namn Född Från Till
1879–1902 Edvard August Kant 1839 WÅB byggnad
1902–1919 Gustaf Adolf Lundqvist 1856 Sts 1898 Pension 1919
1920–1930 Jean Wilhelm Danckwardt-Janzon 1880 Stf Björsäter 1914 Sts Västervik 1930
1930–1938 Johan Harald Olsson 1886 Stf Lakvik 1910 Stf Spångenäs 1938
1938–1947 Axel Konrad Andersson 1895 Stf Hjorted 1936 Knt Storsjö 1947
1947–1956 Karl Gustav Hugo Zeijlon 1892 Stfm Ringstorp 1941
–1960 Gösta Evert Andersson 1917 Fknt Totebo 1960

Förkortningar: Fknt=Förste kontorist, Knt=Kontorist, Stf=Stationsföreståndare, Stfm=Stationsförman, Stk=Stationskarl, Sts=Stationsskrivare, WÅB=Westervik–Åtvidaberg–Bersbo järnväg.