Vislanda

Bild
Daterad: 1972
ID: BIEK00284

Beskrivning

Två ånglok littera E4 och ett ellok i väntan på skrotning i Vislanda.