Vimmerby

Bild
Daterad: 24 april 1976
ID: BIEK00535

Beskrivning

Lokförare Tore Gustafsson, Linköping, i tjänst som eldare på ångloket SJ J 1237 i Vimmerby.