Verkebäck

Bild
Daterad: 1975
ID: BIEK00338

Beskrivning

Södra infarten till Gunnebobruk sedd från hytten på en lokomotor SJ Z4p.