Verkebäck

Bild
Daterad: År 1974-1975
ID: BIEK00318

Beskrivning

Persontåg till Västervik bestående av rälsbussen SJ YP 884 och två lokomotorer SJ Z4p med godståg i Gunnebobruk.