Verkebäck

Bild
Daterad: januari 1977
ID: BIEK00481

Beskrivning

Plogtåg med Z4p + Z4p + spårrensare I D 2 Bs tjv 612517 i Gunnebobruk.