Verkebäck

Bild
Daterad: 1976
ID: BIEK00456

Beskrivning

Lastade överföringsvagnar i Gunnebobruk.