Verkebäck

Bild
Daterad: 1976
ID: BIEK00455

Beskrivning

Lastade överföringsvagnar och lokomotorerna SJ Z4p 405 + 403 i Gunnebobruk.