Verkebäck

Bild
Daterad: oktober 1976
ID: BIEK00445

Beskrivning

Lokalgodståg till Västervik draget av lokomotorerna SJ Z4p 405 + 403 får signalen "avgång" av tågklareraren förste järnvägsexpeditör Sture Hanzon i Gunnebobruk.