Verkebäck

Bild
Daterad: År 1974-1975
ID: BIEK00315

Beskrivning

Lokomotorförare Helge Carlsson i hytten på en SJ Z4p.