Verkebäck

Bild
Daterad: oktober 1976
ID: BIEK00443

Beskrivning

Lokalgodståg till Västervik draget av lokomotorn SJ Z4p 266 har fått avgång av tågklareraren förste järnvägsexpeditör Sture Hanzon i Gunnebobruk.