Verkebäck

Bild
Daterad: september 1976
ID: BIEK00438

Beskrivning

Lokalgodståg draget av två lokomotorer SJ Z4p + Z4p lämnar Gunnebobruk. Foto från Verkebäcksbron.