Verkebäck

Bild
Daterad: september 1976
ID: BIEK00437

Beskrivning

Lokalgodståg till Västervik draget av två lokomotorer SJ Z4p lämnar Gunnebobruk. Foto från Verkebäcksbron.