Verkebäck

Bild
Daterad: 14 februari 1984
ID: NEAN00036

Beskrivning

YP 893+881 vid stationen Gunnebobruk.