Verkebäck

Bild
Daterad: 27 juni 1987
ID: BIEK02332

Beskrivning

NVHJ 22 får påfyllning av kol med traverskranen.