Verkebäck

Bild
Daterad: 1984
ID: BIEK01810

Beskrivning

Sexvagnars YP-tåg lämnar Gunnebobruk station. Främst ses YP 900.