Verkebäck

Bild
Daterad: 1984
ID: BIEK01809

Beskrivning

Sexvagnars YP-tåg i Gunnebobruk. Främst ses YP 900.