Verkebäck

Bild
Daterad: april 1976
ID: BIEK00381

Beskrivning

Motortrallan SJ MTR53p 381 "Sputnik" utrustad med snöplog främst i vagnuttagning med lokomotorerna SJ Z4p 403 + 405 i Gunnebobruk.