Verkebäck

Bild
Daterad: augusti 1985
ID: NIGU00098

Beskrivning

Medlemmar fikar vid serveringen i Verkebäck. Från vänster Birger Ekelid, Tyra Allfors, Tomas Borum och Ingegerd Jakobsson.