Verkebäck

Bild
Daterad: 1975
ID: BIEK00357

Beskrivning

Banarbete på bangården i Gunnebobruk. Justering av spår 2.