Verkebäck

Bild
Daterad: 29 augusti 1978
ID: BIEK01364

Beskrivning

Personal vid spruttåget under uppehållet i Gunnebobruk.