Verkebäck

Bild
Daterad: 29 augusti 1978
ID: BIEK01363

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z4p 403 + 405 med spruttåg i Gunnebobruk.