Verkebäck

Bild
Daterad: 14 maj 1978
ID: BIEK01307

Beskrivning

Ångloket VGJ 29 (SJ Gp 3119) med SJK:s utfärdståg ankommer till Gunnebobruk.