Verkebäck

Bild
Daterad: 1975
ID: BIEK00344

Beskrivning

Banan vid Verkebäcksviken sedd från hytten på en lokomotor SJ Z4p. F.d. banvaktstuga 38 kan skymtas.