Verkebäck

Bild
Daterad: 1975
ID: BIEK00340

Beskrivning

Omlastning av gods från Gunnebo bruk vid traverskranen.