Vena

Bild
Daterad: 21 maj 1989
ID: BIEK01088

Beskrivning

Ångtåg i Vena i samband med Venadagen. Vid hållplatsen ses till vänster personvagn ÖJ C 14 (SJ Cp 340).