Växjö

Bild
Daterad: 27 mars 1984
ID: NEAN00021

Beskrivning

UBFYP 1793 på bangården i Växjö.