Växjö

Bild
Daterad: 30 augusti 1978
ID: BIEK00680

Beskrivning

Dieselloket SJ Tp 3508 på smalspårsbangården i Växjö.