Västervik

Bild
Daterad: februari 1966
ID: BIEK00887

Beskrivning

Personal vid en lokomotor SJ Z4p med lastad överföringsvagn. I bakgrunden lokstallet i Västervik. Längst till höger Helge Carlsson.