Västervik

Bild
Daterad: År 1961-1963
ID: BIEK00865

Beskrivning

Vy över smalspårsbangården mot lokstallsområdet. Foto från stationshusets tak.