Västervik

Bild
Daterad: 25 februari 1994
ID: BIEK02187

Beskrivning

Lokomotor SLJ Z4p 3 (SJ Z4p 261) lastas av i Västervik. Transporten utfördes av marinens 11:e helikopterdivision.