Västervik

Bild
Daterad: 6 maj 1971
ID: LEMA00014

Beskrivning

Rampning, d.v.s. växling av de normalspårsvagnar på överföringsvagnar som i detta fall ska avgå till Verkebäck och Ankarsrum påföljande vardagsmorgon. Tidtabellen var vid denna tid sådan att godståget på smalspåret, lokalt kallat ”Grytfoten”, avgick tidigt på morgonen, innan dagens normalspårsgodståg hunnit till Västervik.