Tuna

Bild
Daterad: 1990
ID: BIEK01076

Beskrivning

Arbete med kabelprojektet vid Tuna. Till vänster Anders Johansson och till höger Jan-Olof Olofsson.