Totebo–Blägda

Bild
Daterad: 1978
ID: SVLI00082

Beskrivning

Banan mellan Totebo och Blägda.