Totebo

Bild
Daterad: april 1995
ID: BIEK02207

Beskrivning

Lastning av slipers på vagnar i Totebo. Lokomotorn är SMAB Z4p 400.