Totebo

Bild
Daterad: 2002
ID: BIEK01662

Beskrivning

Slipers lastas av i Totebo. Till höger Z4p RB 3 (SJ Z4p 261).