Totebo

Bild
Daterad: 12 september 1999
ID: BIEK01606

Beskrivning

Hans Ellervik och Marianne Ekelid vid byggnadsminnesförklaringen i Totebo.