Totebo

Bild
Daterad: 12 september 1999
ID: BIEK01605

Beskrivning

Rälsbussar i Totebo vid byggnadsminnesförklaringen. Till vänster YBo5p 900, till höger YBo5p 893 och 884.