Totebo

Bild
Daterad: 12 september 1999
ID: BIEK01604

Beskrivning

Sträckan Hultsfred–Totebo byggnadsminnesförklaras. Invigning i Totebo.