Totebo

Bild
Daterad: 1920
ID: Jvm_KDAJ01959

Beskrivning

Stationshuset, gatusidan.