Spångenäs

Bild
Daterad: 19 juli 1960
ID: POBR00309

Beskrivning

Spångenäs station en julidag 1960. I förgrunden står ett rödmålat vattentorn även kallat pumphus av en typ som påminner om Statens Järnvägars tidiga modeller från 1800-talet. Tornet anlades dock först i början av 1900-talet i samband med tillkomsten av den nya järnvägen Vimmerby–Spångenäs, som togs i bruk i januari 1906.

Bakom huset syns en kolgård medan ingångsspåret från Vimmerby är dolt bakom det höga gräset till vänster om byggnaden. Där ligger också ett spår till ett grustag, vilket förklarar det lämpliga i att anlägga ett pumphus just här.

Det obligatoriska lokstallet är emellertid placerat vid bangårdens motsatta ände - den östra. Stallet är en enkel rödmålad träbyggnad med plats för ett lok. Framför finns en vändskiva, vilken under 1930- och 1940-talen även användes av en liten motorvagn som på den tiden trafikerade Vimmerbybanan.