Totebo

Bild
Daterad: 1950
ID: Jvm_KDAE07252

Beskrivning

Stationshuset, gatusidan.