Stubbemåla

Bild
Daterad: 31 december 1972
ID: LEMA00189

Beskrivning

Den tidigare i Västervik placerade YP 792 användes som personalvagn vid breddningsarbetet av linjen mot Kalmar. I höger bildkant syns den byggnad som varit garage för de dragbilar som användes till vagnbjörnstrafiken.