Sandreda–Braås

Bild
Daterad: 13 maj 1978
ID: BJMA00035

Beskrivning

Ångloket VGJ 29 (SJ Gp 3119) med SJK:s utfärdståg passerar bron över Mörrumsån vid Kvarnagården.