Rottnekvarn

Bild
Daterad: 31 augusti 1978
ID: BIEK01373

Beskrivning

Vy av linjen från hytten på dieselloket SJ Tp 3508. Till höger banvaktstugan i Rottnekvarn.