Rödsle

Bild
Daterad: 13 december 1985
ID: BIEK01980

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z4p 409 + 405 med vagnuttagning Västervik–Gunnebobruk har spårat ur vid Rödsle. Till vänster skymtar banvaktstugan.