Överum

Bild
Daterad: 25 november 1981
ID: SIDA00122

Beskrivning

Lokförare Sigvard Davidsson, Linköping, och tågmästare Yngve "Kula" Johansson på plattformen i Överum. Sigvard Davidssons sista tjänstgöringstur före pensioneringen.

Anmärkning

"Här är jag med tågmästare Y Johansson i Överum, 25 november 1981."